El projecte

 

EMMA - 153-153 2EMMA - Guinovart(2)1. Tipologia de centre i missió.

Titularitat: L’Escola Municipal de Música d’Agramunt és un centre de titularitat municipal. És un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (centre autoritzat núm. 25006434)

Missió: L’Escola Municipal de Música d’Agramunt és primerament un servei municipal educatiu i cultural especialitzat en ensenyaments musicals. Pretén, a la vegada, tenir un paper clau en la vida cultural, sobretot en l’àmbit musical, del municipi i establir llaços de col·laboració amb altres entitats locals.L’escola és una entitat activa de la dinamització cultural del municipi.

2. Trets d’identitat

 • L’escola i la seva activitat està oberta a tothom a partir dels 3 anys. 
 • L’educació musical com a procés de desenvolupament integral de les persones. Entenem que la formació musical ha de ser concebuda com a mitjà pel creixement personal dels alumnes. Creiem que la música és necessària per a un desenvolupament integral de les persones.
 • Fomentar la creativitat és un aspecte molt important; de fet, és una eina pedagògica importantíssima. Es tracta de trobar els mecanismes que permetin unificar els coneixements adquirits amb altres percepcions, inquietuds, emocions.
 • L’equip humà del centre creu en un procés d’ensenyament-aprenentatge fomentat en el constructivisme, amb una metodologia activa en què l’alumnat és el protagonista del procès. El professorat vol ser el guia en el procès d’aprenentatge atenent les necessitats de cada alumne.
 • El professor d’instrument és el tutor de l’alumne. L’acció tutorial és fonamental per a un bon seguiment de l’aprenentatge. En el cas dels alumnes que no fan instrument el tutor és el professor de l’assignatura que cursa.
 • L’aprenentatge de l’instrument es realitza, preferentment en una primera etapa, en grup, amb un màxim de tres alumnes. El professor determina quina és la millor via i la més eficient atenent les característiques de l’alumne.
 • La pràctica del conjunt instrumental i vocal és un espai de primer ordre per desenvolupar les habilitats i els coneixements adquirits en totes les àrees. La pràctica en conjunt i les agrupacions tenen un paper primordial en la pràctica social i representativa del centre.
 • Foment del treball en grup i els valors que se’n deriven és un aspecte essencial.
 • Creiem que l’escola ha de ser sensible a l’entorn, oberta i integradora. Ha de donar cabuda, no només a alumnes d’edats primerenques, també a persones adultes, i ha de proporcionar l’atenció a la diversitat d’acord amb les diferents característiques i necessitats educatives de l’alumnat.

3. Objectius pedagògics

 • Iniciar els alumnes en l’hàbit d’escoltar i escoltar-se.
 • Contribuir a que l’alumnat adquireixi un domini dels elements musicals i de la tècnica vocal i instrumental que permetin la comprensió i la interpretació correctes d’un repertori bàsic.
 • Contribuir al desenvolupament de la capacitat de comunicació i expressió mitjançant el llenguatge musical.
 • Contribuir molt activament a la democratització cultural des de l’àmbit musical.
 • Crear i consolidar l’afecció per la música.
 • Impulsar, promoure i consolidar la figura del músic amateur.
 • Estimular i potenciar l’activitat d’interpretar en públic per tal de valorar la música com a mitjà de comunicació.
 • Fer de la música un element present en la vida quotidiana.
 • Fomentar la constància en l’estudi musical.
 • Fomentar un ensenyament que estimuli la creativitat i la imaginació pròpies d’una activitat artística.
 • Oferir diferents programes, orientats a donar servei a diferents col·lectius, interessos i franges d’aprenentatge.
 • Potenciar la pràctica musical col·lectiva com a eina de cohesió escolar i social.
 • Obtenir la consciència de la importància del treball individual i en grup.
 • Educar en esperit crític.
 • Contribuir en l’adquisició de l’hàbit d’escoltar música en directe o enregistrada.
 • Ajudar a mostrar un criteri propi envers els diferents gèneres i tipus de música a través del coneixement.
 • Impulsar propostes de col·laboració artística i pedagògica amb altres entitats culturals i docents.
Comparteix-ho!